škola fudbala Atletik - Beograd

Atletik škola fudbala nudi kvalitetne treninge za mališane od 5-11 godina u zabavnoj i prijatnoj atmosferi. Pozovite nas i zakažite besplatan probni trening.

Skola fudbala za decu ATLETIK Beograd

Balon za mali fudbal Atletik koji se nalazi na Čukarici, na makiškoj strani Ade Ciganlije, je od 1.septembra 2018.godine baza Sportskog udruženja (škole fudbala) 'Atletik' - čiji licencirani treneri nude kvalitetne treninge mališanima od 5-11 godina.
Škola fudbala 'Atletik' osnovana je 2014. godine u Beogradu, u svrhu zdravog načina života, omasovljavanje fudbala, kao i sporta uopšte.
Cilj nam je uključivanje što većeg broja polaznika koji će se baviti fizičkim aktivnostima, družiti i sticati navike za redovno bavljenje sportom. Programom škole fudbala podstiče se pravilan rast i razvoj dece, razvoj opšte koordinacije pokreta, obuke tehničkih elemenata fudbalske igre, brzine i osnovnih elemenata iz gimnastike i akrobatike.
Trening u sportskim igrama kao što je fudbal treba početi između pete i desete godine. Trening je prilagođen uzrastu i nivou znanja i svako dete dobija maksimum pažnje, jer je nekoliko trenera na treningu.

Skola fudaba Atletik je redovan učesnik u fudbalskim ligama za decu kao što su "Liga budućih šampiona" i "Fair-play liga".

Termini škole fudbala Atletik Beograd:

Grupa "Školica fudbala i sporta" (uzrast dece od 4.5 do 6 godina) : Ponedeljak-Sreda od 17:40-18:35h
Mlađa grupa (uzrast dece od 7 do 9 godina): Ponedeljak-Sreda-Petak od 18:35-19:35h
Starija grupa (uzrast dece od 9 do 11 godina): Ponedeljak-Sreda-Petak od 19:35-20:35h

Mesečna cena škole fudbala Atletik Beograd:

2 puta nedeljno ……………………………………….. 2.000,00 din. mesečno - Grupa "Školica fudbala i sporta"
3 puta nedeljno ……………………………………….. 3.000,00 din. mesečno - Mlađa grupa
3 puta nedeljno ……………………………………….. 3.500,00 din. mesečno - Starija grupa
Mesečna članarina za drugo dete (rođeni brat/sestra) u mlađoj i starijoj grupi se umanjuje za 1.000,00 din.

Naši zadaci su:

  • Uticati na normalno rastenje i razvoj organizma u celini
  • Uticati na razvoj opšte koordinacije pokreta
  • Uticati na razvoj pozitivnih emocija
  • Stvaranje higijenskih navika
  • Uticati na razvoj discipline
  • Pravilan odnos prema radu, društvenoj svojini i kolektivu
  • Pozovite nas za više informacija TEL: 065.214.1610 Miloš

Skola fudbala
Skola fudbala
Skola fudbala
Skola fudbala
Šta je osvnovna ideja bavljenja sportom na nivou hobija?

Poštovani roditelji i ostali odrasli, u daljem tekstu ćemo pokušati da Vam približimo neke od osnovnih ideja i polazišta kojima škola fudbala Atletik teži.

Da bismo dobili najbolje rezultate i težili ka tome da u našoj školi fudbala preovladavaju pozitivne stvari iz prethodnog teksta, moramo zajedničkim snagama i saradnjom doći do njih.


Skola fudbala za decu
Skola fudbala za decu
Skola fudbala za decu
Skola fudbala za decu

Fudbal kao sportska igra, unutar široke oblasti pokreta fizičke kulture, predstavlja istovremeno i fizičku i mentalnu aktivnost koja se ljudima širom sveta neodoljivo nametnula, pa otuda i potreba za za njenim sveobuhvatnim proučavanjem. Fenomenom sportske igre koja se u svetu i kod nas naziva fudbal, zaokupljene su mnoge naučne discipline. U suštini, fudbal je svojevrsno multidisciplinarno područje, ipsrepletano pedagogijom, psihologijom, istorijom, fiziologijom, biologijom, sociologijom, itd.. Danas u svetu nema zemlje u kojoj se fudbal, kao fizička, sportska ili rekreativna aktivnost, organizovano ne upražnjava. Zato se i kod nas javlja potreba za velikim brojem škola fudbala a takođe i sportskih manifestacija među kojima je organizovan i fudbal za decu. Naša škola fudbala ima za cilj da zadovolji potrebe dece za kretanjem i sportom, a na prvom mestu, potrebe dece za fudbalom, kao najpopularnije sporedne stvari na svetu. Takođe su tu i drugi ciljevi koji su već pomenuti u drugom delu teksta. Fudbalska igra je od razonode i razbibrige (što bi i trebalo da predstavlja ze decu, da bi kao prvo zdravo i aktivno odrastala) za kratko vreme dosegla do profesije. I to do profesije ozbiljnih razmera. Upravo se i zamera što neke škole fudbala promovišu svoj način rada baš po toj osnovi, gde decu najmlađeg uzrasta kvalifikuju kao buduće profesionalce. To se najčešće manifestuje kroz postavljanje ciljeva, prevashodno u smislu rezultata, takmičarskih rezultata, gde je prioritet pobeda. Škola fudbala Atletik ima ideju da fudbal za decu treba da predstavlja sredstvo odrastanja, sredstvo zdravog odrastanja i razvoja. Dete u školi fudbala treba da bude srećno i zadovolljno, a da pritom prihvata sve zdrave društvene norme, da se socijalizuje, da stiče radne i zdravstveno-higijenske navike, i još mnogo toga. Da li će stvarno biti tako, to zavisi od mnogo faktora. Nesumnjivo najviše uticaja na to ima TRENER (PEDAGOG) koji mora svoj posao da radi na najodgovorniji i najbolji mogući način. Trener treba da bude posvećen onome što radi i da razume potrebe dece i dečiju psihologiju. A to može jedino u koliko je školovan za tako nešto i da ima potrebno iskustvo u radu.

Skola fudbala Atletik
Skola fudbala Atletik
Skola fudbala Atletik
Skola fudbala Atletik

Dobro je poznato da je sport, odnosno fizička aktivnost jedna od najboljih prevencija od nastanka različitih oboljenja. Preporučuje se da deca provedu u sportskim aktivnostima bar 1 sat dnevno. Naravno da treba težiti ka tome da sportske aktivnosti postanu svakodnevica kod dece jer se pokazalo da ova jednom stečena navika se održava najčešće i tokom celog života. Neretko čujemo da neko kaže da vodi sportski život. Roditelji treba da budu svesni da deca imaju potrebu da se bave sportom. Zatim sledi možda i ključni deo, gde treba adekvatno osmisliti i dozirati fizičku aktivnost i prilagoditi je uzrastu i sposobnostima deteta, kako bi sport predstavljao zadovoljstvo, zabavu i razonodu, a ne opterećenje i izvor frustracija. Psihofizičku zrelost deteta i najbolje vreme za početak bavljenja sportskim aktivnostima treba proceniti uz pomoć lekara i trenera. Različite su preporuke stručnjaka kada treba početi sa treningom. Jedni smatraju da je najbolje vreme između osme i desete godine, dok neki preporučuju već posle šeste godine, pogotovo što se tiče ekipnih sportova. U našoj sredini se procenjuje da dete treba da počne da se bavi nekom vrstom treninga oko sedme godine, praktično i kada kreće u školu. Dete pre svega treba da bude zainteresovano za sport, a tu je i naša velika uloga gde trebamo da ga zainteresujemo. Prisiljavanje dece na sport može da bude kontraproduktivno. Bitno je da sport odgovara detetovim interesovanjima i sposobnostima, a fudbal predstavlja verovatno i najpopularniji sport. Škola fudbala treba da bude prilagođena za svu decu to jest njihovim sposobnostima. Takva bi trebala da bude svaka škola fudbala kada pričamo o bazičnom sportu. Naravno da postoje i selekcije u školama fudbala gde deca moraju da imaju određeni nivo sposobnosti i talenta. U školi fudbala Atletik vodimo računa o uzrasnim karakteristikama dece i na taj način su treninzi i prilagođeni. Grupe su homogene po psihofizickoj zrelosti i motoričkim sposobnostima. Trudimo se da obezbedimo što bolje uslove za trening, kao i licencirane trenere sa potrebnim znanjem i iskustvom.

Skola fudbala Beograd
Skola fudbala Beograd
Skola fudbala Beograd
Skola fudbala Beograd

Da se vratimo na fudbal kao fenomen, koji kao veoma rapsrostranjen, spaja narode, oplemenjuje ljude, ukida barijere i predrasude, kada su u pitanju različita društvena uređenja, ideologije, običaji, vera ili boja kože. Jednostavno, fudbal je danas na gotovo svim kontinentima postao i deo kulture življenja ogromnog broja ljudi. Kao i u svetu, fudbal i kod nas ima svoje značajno mesto. Na osnovu mnogih analogija, koje se same od sebe nameću, može se utvrditi, premaa nebrojenim pokazateljima, da je fudbal, na rang listi popularnosti, sport broj jedan i u Srbiji. Da bi talenat došao do pravog izražaja, neophodno je da ga prati ozbiljan, organizovan, temeljan i nadasve naučan pristup. Nauka je odavno prisutna u fudbalskom sportu. Doprinos fudbalu treba da daju u najvećoj meri mladi i obrazovani kadrovi, koji će kao školovani pedagozi i nastavnici fizičke kulture, prenositi i utemeljivati osnovna znanja iz oblasti fudbala. Škola fudbala Atletik Beograd, sa svojim stručnim kadrom pokušava da odgovori svim zahtevima vezanim za pravilan rast i razvoj dece preškolskog i školskog uzrasta, kao i za sportski razvoj svakog pojedinca. Kada smo pomenuli talenat, želimo još da dodamo da treba napraviti jasnu razliku između talenata, sportskog razvoja i profesionalnog sporta. Apsolutno je pogrešno po našem mišljenju, talentovano dete već u ranom uzrastu predodređivati u profesionalnog sportistu. Mnogo faktora i činioca će uticati na dugačak razvojni put jednog sportiste. Zato ne možemo ni predpostaviti ko će, a ko neće biti profesionalni fudbaler ili sportista. Zato je na nama jedino da radimo sa decom, da ih učimo, da ih usmeravamo, da oslobađamo njihove potencijale, da ih obrazujemo i kulturno uzdižemo, da ih vaspitavamo u okviru duštvenih normi i zdravstvenih principa.

Skola fudbala za decu Atletik
Skola fudbala za decu Beograd Ada
Skola fudbala za decu na Adi
Skola fudbala za decu na Adi - Atletik